CARTERA MULTIESTRATÈGIA, MARSOT SICAV

 

Invertim en diferents actius i en diferents mercats on apareguin oportunitats financeres qualitatives o si així ho indiquen els nostres models quantitatius. Gràcies a la cartera multiestratègia MARSOT SICAV les seves inversions estan en una plena diversificació patrimonial.


Última actualització: 13/04/2024

 

PONDERACIÓ D’ACTIUS DE LA CARTERA

%

RENDA VARIABLE

%

GESTIÓ ALTERNATIVA

%

LIQUIDITAT

%

ACTIUS COBERTURA

w

CONSULTA'NS PER UN PRIMERA VISITA GRATIS I SENSE CAP COMPRMÍS

DADES D’INTERÈS

ESTRUCTURA DE LA SOCIETAT

Societat gestora: GVC Gaesco Gestión
Custodia: BNP Paribas
Estructura jurídica: SICAV espanyola
Òrgan regulador: CNMV
Mercat on cotitza: BME Growth
Auditor: PwC

INFORMACIÓ RELLEVANT

ISIN: ES0178649002
Divisa: euro
Patrimoni: 6.222.323,08 €
Liquiditat: diària
Codi Bloomberg: S4117
Inversió mínima: 1 acció
Termini mínim d’inversió recomanat: 3-5 anys

DESPESES

Comissió de gestió: 1,20%
Comissió d’èxit: 0,00%
Comissió dipositaria: 0,08%
Comissió de subscripció: 0,00%
Comissió de reemborsament: 0,00%

DADES DE CONTACTE

Oficina RPL Invest
Pl. Prim 14, 2o 3a
Reus, Tarragona.
gerard.dominguez@rpl-invest.es
gerard.zapater@rpl-invest.es
Tef: 977 34 25 59

CARTERA MARSOT SICAV

Accedeix a la presentació detallada de la política d’inversió de la cartera multiestratègica Marsot SICAV. Document que especifica cada una de les 8 estratègies, així com, característiques pròpies i úniques de la cartera.

 

INFORMES MENSUALS