POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les empreses del RPL INVEST (Retònic S.L.) ens comprometem a protegir la informació personal que comparteix amb nosaltres, ja que per a nosaltres és fonamental garantir i protegir la privacitat i la confidencialitat de les seves dades personals, de conformitat amb el Reglament General de Protecció de dades (Reglament UE 2016/679).

Aquesta declaració estableix la nostra política de privacitat i de protecció de dades pel que fa a la informació que ens brinda i així poder garantir-li que i) en qualsevol moment, podrà sol·licitar la cancel·lació de les seves dades personals sempre que es compleixin els requisits legals de protecció i conservació de dades, ii) ens comprometem al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal recopilades, el deure de guardar-los i de no comunicar-les a tercers, sense el consentiment exprés del titular d’aquests, iii) hem adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, per garantir un nivell de seguretat adequat al risc detectat, i assegurar la pseudonimització i el xifrat de dades personals així com la capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

 

FINALITAT DE LA RECOL·LECCIÓ, PROCESSAMENT I ÚS DE DADES PERSONALS 
La recollida i l’ús de dades personals, a excepció dels casos descrits en l’apartat següent “processament de dades per permetre l’accés a la Web”, només són possibles si ens proporciona voluntàriament les seves dades personals. Això s’aplica per a les següents situacions i finalitats:

 

CONTRACTACIÓ I OBERTURA DE COMPTE “EL CONTRACTE” 
Les dades personals proporcionades durant el procés d’obertura d’un compte o alta de client seran recollits, processats i utilitzats amb la finalitat de gestionar la posterior execució del Contracte subscrit, i amb la finalitat del manteniment de la relació contractual, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis, així com l’enviament d’informació tècnica i operativa relacionada amb el Contracte, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i / o mitjà equivalent. En aquest sentit, l’informem que les seves dades personals juntament amb el resultat de possibles enquestes de satisfacció seran usats per avaluar la seva opinió i estudi del seu perfil particular, amb l’únic objecte de millorar els serveis per nosaltres prestats i així adequar i dissenyar les nostres ofertes comercials.
No es cediran dades de salut a tercers, excepte per obligació legal o la consecució d’un interès legítim de la companyia, d’un tercer o de vostè mateix.

 

CESSIÓ DE LES SEVES DADES DE CONTRACTACIÓ 
Per a la gestió de les finalitats inherents al desenvolupament i compliment de l’objecte del present contracte haurem de comunicar les seves dades personals, necessaris per a la prestació del corresponent servei, als diferents proveïdors dels productes i serveis els quals estan obligats a utilitzar les dades, únicament i exclusivament , per donar compliment a l’objecte del mateix i tot això, en virtut dels contractes celebrats amb els tercers anteriorment.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES DE CONTRACTACIÓ
Les dades personals proporcionades en el procés de contractació es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts i durant un termini màxim de 5 anys.

 

LEGITIMACIÓ DE TRACTAMENT
La base legal per al tractament de les seves dades personals és, en relació amb les finalitats anteriorment esmentades, l’execució del Contracte subscrit (Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries).

 

NEWSLETTER I PUBLICITAT POSTERIOR
Per a això es requereix el seu consentiment exprés i inequívoc. Pel que, si vol rebre el nostre butlletí informatiu, haurà de registrar, i proporcionar-nos una adreça de correu electrònic assignada i en funcionament, que ens permeti verificar que vostè és sol·licitant i el propietari d’aquesta. L’usuari, en acceptar la Política de privacitat per a l’enviament de comunicacions consenteix expressament, a través d’aquesta acció afirmativa, a la incorporació de les seves dades personals de contacte en els nostres sistemes i per a aquest fi.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades incorporades per a la finalitat anteriorment esmentada es mantindran mentre l’usuari no exerceixi els seus drets de supressió o revocació del consentiment atorgat. Legitimació del tractament: La base legal per al tractament de les seves dades personals, en relació amb les finalitats anteriorment esmentades, és el consentiment prestat per part de l’usuari mitjançant l’acceptació de la Política de privacitat per a l’enviament de comunicacions.

 

DECISIONS AUTOMATITZADES
RPL INVEST, en el cas d’haver obtingut el consentiment exprés i inequívoc de l’usuari, realitzarà decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, amb l’objectiu d’informar sobre productes i serveis d’acord amb les circumstàncies de l’usuari i del mercat.

 

FINALITATS DIFERENTS A LA RECOLLIDA
Quan es projecti el tractament ulterior de dades personals per a un fi que no sigui aquell per al qual es van recollir, es proporcionarà, amb anterioritat a aquest tractament ulterior, informació sobre aquest altre fi i qualsevol informació addicional pertinent de manera que l’usuari pugui expressar el seu consentiment exprés i inequívoc.

 

PROCESSAMENT DE DADES PER PERMETRE L’Ú DEL LLOC WEB
Quan visiti qualsevol dels nostres llocs web, recollim les dades necessàries perquè pugui accedir-hi (dades d’ús). Això inclou la seva adreça IP i dades sobre l’inici, el final i el tema del seu ús del lloc web, així com possiblement dades d’identificació (per exemple, les seves dades d’inici de sessió si es registra a l’àrea privada). Aquestes dades es fan servir per a la provisió i el disseny del servei basat en les necessitats de cada usuari i s’eliminen tan aviat com ja no es necessiten.

 

COOKIES
Si visita els nostres llocs web, és possible que la informació estigui emmagatzemada en forma d’una galeta al seu dispositiu local. Les cookies són petits arxius de text que s’envien des d’un servidor web al seu navegador i s’emmagatzemen en el seu propi dispositiu. Això ens permet reconèixer-ho quan visita el lloc web repetidament. D’aquesta manera podem garantir una millor funcionalitat del lloc i, per exemple, evitar que hagi d’iniciar sessió repetidament. Per a més informació sobre les cookies que utilitzem consulta la nostra Política de cookies.

 

PERFILS D’ÚS AMB PSEUDÒNIMS PER A PUBLICITAT I INVESTIGACIÓ DE MERCAT
Per publicitat, estudis de mercat i fer que l’ús dels nostres llocs web siguin el més agradable possible, RPL INVEST utilitzen sistemes de seguiment web. En aquest sentit, les dades sobre l’ús del nostre lloc web en els perfils d’usuari pseudònims s’emmagatzemen. Això ens permetrà desenvolupar encara més els nostres llocs web i adaptar el nostre contingut a les seves necessitats. A més, els perfils d’ús s’utilitzen per a l’anomenada redirecció. Això permet a RPL INVEST publicar i inserir ofertes interessants en altres llocs web que visita. Els perfils d’ús pseudònim no es combinen amb dades personals. Pot oposar-se a la creació de perfils d’ús pseudònims. D’una banda, pot evitar la configuració de cookies al seu navegador (veure Política de cookies). D’altra banda, pot instal·lar en el seu navegador certs complements per a protegir la seva privacitat, que impossibiliten el seguiment.

 

RECULL DE DADES PER TERCERS PROVEÏDORS / XARXES SOCIALS
El nostre lloc web conté enllaços a operadors de xarxes socials (per exemple, Facebook, XING, Google Plus, LinkedIn, Twitter, etc.). Aquestes xarxes socials són operades exclusivament per tercers. Si segueix els enllaços, la informació pot ser transmesa a aquests tercers. Per conèixer el propòsit i l’abast de la recopilació de les seves dades per les xarxes socials i el tractament ulterior local, així com els seus drets i la manera de protegir la seva privacitat, s’ha de posar en contacte amb les respectives polítiques de privacitat dels mateixos operadors.

 

COMUNICACIÓ DADES A TERCERS
No se cediran dades a tercers excepte si vostè ha donat el seu consentiment exprés i inequívoc prèviament, o per obligació o decisió legal o la consecució d’un interès legítim de la companyia, d’un tercer o de vostè mateix. 

 

SEGURETAT DE LES DADES
RPL INVEST ha implementat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, per garantir un nivell de seguretat adequat al risc detectat i assegurar la pseudonimització i el xifrat de dades personals i la capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. Tots els nostres empleats, col·laboradors i totes les persones involucrades en el tractament de dades personals estan obligats a complir amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en Pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com altres lleis rellevants per a la protecció de dades i el maneig confidencial de dades personals. Per protegir la informació personal dels nostres usuaris utilitzem un mètode segur de transmissió (Secure Socket Layer – SSL). El xifrat SSL garanteix la transmissió encriptada i completa de les seves dades. 

 

EXERCICI DE DRETS
L’informem que té dret, de forma gratuïta i en la mesura que es compleixin els requisits legals, a obtenir confirmació sobre si a RPL INVEST tractem dades personals que el concerneixen, o no. Com persona interessada té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Així mateix, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions o per motius legítims imperiosos. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. RPL INVEST deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. En totes les comunicacions el propòsit sigui la remissió de publicitat podrà exercir el seu dret d’oposició. En la mesura que hagi atorgat el consentiment de protecció de dades, podrà revocar-lo en qualsevol moment amb efecte per al futur.

Per exercir aquests drets podrà dirigir-se, mitjançant sol·licitud expressa, a l’adreça: DPO – RPL INVEST plaça Prim 14, 2o 3a, Reus. 43201 (Espanya). Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web (www.rpl-invest.com). 

 

RECLAMACIONS DAVANT L’AUTORITAT DE PROTECCIÓ DE DADES
L’usuari pot dirigir les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).