ESTALVI INTEL·LIGENT A TRAVÉS DE LA INVERSIÓ

 

L’estalvi intel·ligent en la teva inversió. En un escenari actual amb un alt índex d’inflació, és el moment de fer una inversió del teu patrimoni. A RPL Invest t’ajudem a rendibilitzar els teus diners. Volem ser el teu punt de referència i gestionar les teves inversions. Sense inquietuds, amb serietat, però a la vegada amb transparència i amb la veu de la nostra experiència de més de 30 anys.

L’ESTALVI

 

Normalment, quan parlem d’estalvi es tendeix a associar amb el simple fet d’acumular capital periòdicament per tal d’obtenir un capital en un futur concret que respongui als nostres objectius o necessitats.

No obstant això, sovint es comet l’error de pensar que els diners que anem guardant sota el concepte “estalvi” respondran amb valor als futurs preus que haurem de pagar per comprar els mateixos productes o serveis d’avui.

Però això, no és així ni ho serà. El creixement econòmic porta inherent una pujada continua de preus, més o menys elevada segons el moment econòmic del moment, però que de mitjana compte amb un 3% d’increment anual en termes històrics.

Ens plau presentar-vos, si no teníeu el plaer, l’impost ocult mundial que afecta qualsevol persona, la inflació.

 

LA INFLACIÓ

 

Aquest concepte econòmic crea una constatació evident i és que en un marc on cada any de mitjana perdem un 3% del valor del nostre patrimoni, el fet d’acumular capital sense dotar-lo de rendiment a llarg termini ja és un risc implícit.

Bé és cert, que aquell estalvi que es realitza durant un any o dos per aquell viatge el qual genera molta il·lusió no seria un exemple, ja que aquest efecte té un impacte notori a llarg termini i el fet de buscar rendiment per superar aquest impost ocult hauria de ser també en un termini paral·lel.

Tot  i això, tots aquells diners que es vulguin acumular per objectius a llarg termini, perd sentit mantenir-los en productes o formes que no aportin valor, ja que el risc ja hi és present juntament amb l’evidència que la cistella de la compra costarà més diners cada any.

“De mica en mica s’omple la pica”

w

CONSULTA'NS PER UN PRIMERA VISITA GRATIS I SENSE CAP COMPRMÍS

L’EINA

 

Des de la nostra opinió, avui dia no existeix millor eina per construir un patrimoni en base l’estalvi que un fons d’inversió.

Això és així perquè aquest producte compte amb nombrosos estils d’inversió el qual el client pot adaptar en funció el seu perfil de risc. També disposen d’una gran diversificació,  la majoria són liquidables sense cap penalització, no tenen una permanència específica, ofereixen uns costos transparents i tenen un marc d’inversió gegant.

Els PIAS o Plans de pensions podrien ser una opció alternativa a ells, però que des del nostre entendre no són tan eficients en liquiditat (pla de pensions), transparència (pla de pensions i PIAS) i sobretot en marc d’inversió (pla de pensions i PIAS), ja que l’oferta és molt més limitada i només en marc estatal.

LA FÓRMULA

 

L’estratègia a utilitzar per construir un bon estalvi intel·ligent en la inversió és ben senzilla, de fet, com la majoria de les millors estratègies.

La idea és pagar-se a un mateix periòdicament a través d’aportacions sistemàtiques que vagin acumulant-se i aportin rendiment a llarg termini.

Per fer-ho, cal escollir un producte que ens permeti obtenir un mínim rendiment, almenys per batre la inflació, i que sigui específic per cada persona, valorant el seu horitzó temporal i tolerància al risc.

Tot i això, l’estratègia continuarà sent la mateixa, aportar capital en diferents moments de temps i de forma periòdica. Aconseguint així entrar en diferents moments de mercat i mitigant l’efecte de l’oscil·lació dels preus.

Una imatge val més que mil paraules. Doncs tal com s’aprecia en aquesta, cada cercle verd representa una aportació mensual del client i la línia negra l’evolució del preu del producte. Com es pot observar, els primers mesos les aportacions es van revalorant, però mesos després els preus cauen i es continuen acumulant aportacions a preus més econòmics. De tal forma, que quan s’arribi als preus on es va començar a estalviar, el rendiment no serà nul sinó que ja estarà positiu.

“SI AFEGEIXES A POC A POC I HO FAS AMB FREQÜÈNCIA, AVIAT ARRIBARÀ A SER MOLT”

Hesíode, escriptor grec del 850 Ac

L’ACOMPANYAMENT

 

Llevat l’estratègia comentada, a RPL INVEST treballem amb gestió activa per tal de millorar els rendiments a llarg termini. Ara és el moment de contactar amb nosaltres.

Matisant, en la imatge es pot identificar una línia daurada que fa referència al rendiment històric d’un mercat. L’evolució, tal com s’ha comentat, és variable i representada per la línia negra en la imatge. Per tant, quan hi hagi excessos de rendiment per un increment exagerat del preu respecte a la mitja, nosaltres activament recomanarem traspassar part d’aquest excés de rendiment a productes més conservadors, a l’espera que la situació es reverteixi, on es recomanarà realitzar entrades extraordinàries o traspassos des de productes més conservadors que tinguem en cartera.