Compartir

Els Riscos de Comprar Accions de Moda: Compte amb Nvidia

Els Riscos de Comprar Accions de Moda amb Valoracions Sobredimensionades en el Sector Tecnològic, compte amb NVIDIA

En el món de la inversió en borsa, les accions d’empreses tecnològiques solen ser les més atractives i seguides pels inversors. Aquestes empreses, sovint pioneres en innovació i amb un creixement ràpid, poden experimentar un augment significatiu en les seves valoracions a causa de l’entusiasme del mercat. No obstant això, comprar accions de moda en aquest sector comporta riscos importants, especialment quan les valoracions estan inflades. 

Sobrevaloració i Expectatives Irreals

Les empreses tecnològiques sovint cotitzen a preus que reflecteixen altes expectatives de creixement futur. Aquestes valoracions, impulsades per la demanda dels inversors, poden superar considerablement el valor intrínsec de les empreses. Fins i tot aquelles companyies que ja generen beneficis sòlids poden enfrontar-se a pressions contínues del mercat per a mantenir i augmentar el seu ritme de creixement. Si no aconsegueixen complir amb aquestes expectatives desmesurades, els preus de les seves accions poden sofrir correccions significatives.

Rendiment Financer i Sostenibilitat

Encara que algunes empreses tecnològiques ja són rendibles, el mercat sovint espera un creixement continu i exponencial. La pressió per innovar constantment i expandir-se pot portar a decisions financeres arriscades o a inversions en àrees no rendibles, la qual cosa posa en perill l’estabilitat a llarg termini de l’empresa. A més, qualsevol desacceleració en el creixement pot ser castigada severament pel mercat. 

Efecte Ramat i Volatilitat

El sector tecnològic és particularment susceptible a aquest efecte ramat, on els inversors compren accions basant-se en tendències de mercat en lloc de fonaments sòlids. Aquest comportament pot augmentar la volatilitat, ja que les accions poden experimentar pujades i baixades brusques de preu. L’alta volatilitat fa que aquestes inversions siguin perilloses, especialment per a aquells que busquen estabilitat en les seves carteres. 

El cas de NVIDIA

En aquests moments estem veient un exemple que podria comportar-se de manera similar a aquests últims exemples: NVIDIA.

A 25 de juny de 2024 porta una revaloració del 156% des d’inicis d’any. Molts inversors continuen comprant, esperant guanys com els viscuts en els últims cinc anys, més d’un 3200%. Però actualment és l’empresa més gran del món per capitalització en el mercat, avançant a APPLE durant aquest mateix més.

Si ho comparem amb el PIB dels països, es trobaria en el vuitè lloc amb una valoració equivalent al PIB d’un país com França.

Molts inversors compren NVIDIA esperant doblar la seva inversió, això portaria al fet que una sola empresa fos similar a sumar el PIB actual de França i Gran Bretanya junts. Encara que res és impossible, sembla poc probable que ocorri.

Conclusió

Invertir en accions tecnològiques de moda amb valoracions sobredimensionades pot semblar una estratègia lucrativa a curt termini, però comporta riscos significatius. És essencial que els inversors duguin a terme una anàlisi exhaustiva i considerin la sostenibilitat del rendiment financer de les empreses. La diversificació de la cartera i una avaluació crítica de les expectatives del mercat són claus per a mitigar aquests riscos i protegir el capital a llarg termini.