Compartir

Des de RPL Invest volem agrair l’assistència a tots els convidats presents durant l’acte de presentació de la nova marca comercial, que va tenir lloc a la Cambra de Comerç de Reus.

Agraïm i valorem profundament la vostra participació i que ens acompanyeu en aquest nou viatge.

Si no va poder-hi acudir, a continuació podrà llegir un breu resum sobre els diferents temes que es van tractar en cadascun dels apartats. A més a més, podrà descarregar-se la presentació en format PDF.

 

Per què sorgeix RPL Invest?

Cerquem les necessitats dels nostres clients mitjançant un servei personalitzat, i els assessorem. Treballem per donar un servei especialitzat en el camp de la inversió, que aporti al client un bon binomi rendiment/risc en base el seu perfil.

Informe patrimonial detallat

Classifiquem i valorem els seus actius i deutes segons la seva naturalesa aplicant tècniques comptables i financeres. Podrà planificar el seu futur, emprendre les millors accions o facilitar als seus familiars qualsevol tràmit relatiu a les successions.

Anàlisi i confecció de carteres

Estudiem el perfil del client, realitzem un anàlisi detallat de les seves inversions financeres i concretem els objectius que poden assolires gràcies a les seves inversions. Estructurem la seva cartera amb els actius adients en relació al seu horitzó temporal, l’adequació al risc i tenint en compte la diversificació.

Gestió patrimonial

Gestió de la Cartera Multiestratègia Marsot SICAV, un producte propi que busca apropar la gestió als nostres clients a través d’estratègies que maximitzin el binomi rendibilitat/risc.

Nous canals de comunicació

Nous mètodes de comunicació que ens ajuden a apropar-nos als nostres clients i moltes més novetats.

Descarrega la presentació