Compartir

 

  • La gestió usa tant models quantitatiu parametritzats com de tipologia qualitativa, els qual tots han demostrat solidesa i capacitat de batre el mercat en més de 20 anys.

 

  • En el la gestió quantitativa es treballa amb 2 softwares americans contractats per l’agència que han servit per desenvolupar i monitoritzar les estratègies de caire quantitatiu.

 

  • Per les estratègies d’estil qualitatiu escollim els millors gestors de cada estil d’inversió que volem incorporar en cartera independentment de la gestora nacional o internacional en què treballin.