Compartir

Des de RPL Invest volem destacar una notícia de la prestigiosa revista de caire economicofinancer FundsPeople.

Per què és millor un fons monetari que un dipòsit per aparcar la liquiditat?

Segons anomena Richard Mulley, responsable de Solucions Monetàries i Renda Fixa Curt Termini per EMEA a Goldman Sachs Asset Management, “La mejor opción es el fondo monetario. Si tuviese que decir una razón, diría por la diversificación que ofrece el producto”. Tot i que, segons ell, aquest no seria l’únic argument a favor del monetari.

✅ Accés als diners

Entrar i sortir sense ajustar-se a terminis de venciment, oferint més flexibilitat. A més, la velocitat d’ajust davant de canvis al mercat és més ràpida.

✅ Desconcentració del risc de contrapartida

En cas de recessió, la diversificació de posicions en un fons monetari es presenta com una estratègia més efectiva per mitigar riscs.

✅ Major rendibilitat esperada

Encara que implica assumir una mica més de risc, els fons monetaris ofereixen una rendibilitat esperada més gran.

Per llegir més podeu fer click aquí.