Informe 3r Trimestre MARSOT SICAV

A continuació podrà veure l’evolució històrica de la SICAV, les exposicions als diferents actius i la cartera actualitzada corresponent al tercer trimestre de 2023. Situació Comentari Estimat/ada accionista de Marsot SICAV, El tercer trimestre de 2023 ha estat notable...