Compartir

A continuació podrà veure l’evolució històrica de la SICAV, les exposicions als diferents actius i la cartera actualitzada corresponent al tercer trimestre de 2023.

Situació

Comentari

Estimat/ada accionista de Marsot SICAV,

El tercer trimestre de 2023 ha estat notable per a la nostra SICAV, en particular durant el mes de setembre. La tendència estacional baixista de finals d’estiu en la renda variable més la correcció en els actius sobrevalorats FANG+ que comentàvem el trimestre passat, ens ha brindat l’oportunitat d’aprofitar les posicions curtes, produint plusvàlues significatives i tancant el millor mes de l’any, amb una pujada del 4,14%.

No obstant això, entrem en un període d’estacionalitat que històricament ha mostrat un biaix alcista per a la renda variable. La gestió eficient de la cartera serà clau. Per ajudar-nos en aquesta tasca, comptem també amb les estratègies quantitatives que ens assisteixen en la selecció d’actius a adquirir, permetent-nos un monitoratge rigorós.

Pel que fa a la principal estratègia d’inversió actual, mantenim una ferma confiança en la doctrina “valor menys creixement”. Continuem pensant que compta amb un destacat potencial després de l’escenari alcista de les “BigTech” induït per les innovacions en el camp intel·ligència artificial. No obstant això, és imperatiu destacar l’èmfasi que posem en el control de risc estratègic com a pilar fonamental de la nostra gestió.

Valorem profundament la confiança que ens heu dipositat en la gestió de Marsot SICAV i volem expressar el nostre compromís de continuar treballant amb la màxima diligència i rigor professional. Restem a la vostra completa disposició per atendre qualsevol inquietud o consulta que es pugui presentar.

Atentament,
Equip Marsot SICAV.